JOT-Raba

Łowisko Raba2


Zapraszamy na łowisko Raba2

Łowisko pstrągowe Raba2, założone w roku 1996, ograniczone jest od 2007 roku w swym zasięgu do dolnego odcinka obwodu nr 2 rzeki Raby, od początku muru oporowego w Stróży do progu zabezpieczającego kolektor ściekowy z Zarabia około 1,5 km poniżej mostu drogowego w Myślenicach. Dopuszczona jest wyłącznie sztuczna muszka na haczyku bezzadziorowym, obowiązują ustawowe okresy i wymiary ochronne ryb oraz dzienny limit ilości możliwych do zabrania ryb łososiowatych. Występują głównie pstrągi tęczowe i potokowe, czasem łososie i trocie. Trocie jeziorowe oraz lipienie nie występują. Zabronione jest zabieranie pstrągów potokowych rasy myślenickiej, wyróżniających się czerwonymi kropkami na płetwie grzbietowej. Z ryb karpiowatych poławianych na muszkę występują licznie płocie, klenie, jelce i świnki. W miesiącach letnich klenie mogą być poławiane na owoce, na podstawie specjalnych zezwoleń.

Tradycją łowiska stały się "warsztaty pstrągowe", które odbywają się w każdy weekend listopada. Spotkania te pozwalają uczestnikom zapoznać się z problemami prowadzenia łowiska wędkarskiego w rzece daleko odbiegającej od stanu naturalnego.

Oprócz zwykłych zarybień i odłowów załoga łowiska prowadzi szeroko zakrojone nasadzenia roślinności wodnej, czyszczenie żwiru tarlisk i inwentaryzację naturalnego rozrodu ryb.

Stany wody na rzece Rabie wg wodowskazu w Stróży:

<30Woda zbyt niska by skutecznie łowić.

30 - 42 (dolna granica stanów średnich)Niski stan, dobre połowy.

42 - 50Stan średni - najlepszy do łowienia!

50 - 60Stan powyżej średniego.

60 - 76 (górna granica stanów średnich)Wysoki stan - najprawdopodobniej mętna woda.

>76Bardzo wysoki stan - utrudnione łowienie, nawet przy czystej wodzie.