JOT-Raba

Regulamin


Regulamin łowiska Raba2

UWAGA! Łowisko Raba 2 kończy działalność z dniem 30. czerwca 2022.

 1. Połów ryb w obwodzie Nr 2 rzeki Raby (początek: ujście Lubieńki; koniec: korona betonowego stopnia wodnego zabezpieczającego kolektor ściekowy 1500 m poniżej mostu z Zarabia w Myślenicach) jest dozwolony dla osób posiadających kartę wędkarską i wędkarzy zagranicznych po wykupieniu zezwolenia dziennego lub półrocznego. Dzieci i młodzież mogą łowić bez zezwolenia tylko w towarzystwie osoby posiadającej zezwolenie. Ryby przez nie złowione zalicza się do limitu posiadacza zezwolenia.

 2. Na odcinku Raby od ujścia potoku Lubieńka do początku muru oporowego w miejscowości Stróża oraz na odcinku potoku Krzczonówka, od połączenia potoków Skomielnianka z Łętówką w miejscowości Tokarnia do ujścia do Raby, ustanowiony jest wydzielony rejon obwodu o nazwie „Tarliska Górnej Raby Ab Ovo”. W rejonie tym obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb oraz posiadanie osobnych zezwoleń (w formie rejestrów wykorzystanych dniówek).

 3. Przed przystąpieniem do połowu ryb należy wypełnić długopisem, w rejestrze wydanym przez użytkownika rybackiego, kolumnę „data połowu” a następnie wpisywać długości w cm wszelkich ryb przeznaczonych do zabrania, natychmiast po ich złowieniu(wznowienie wędkowania przed wpisaniem zabieranej ryby nie jest możliwe a brak wpisów złowionych ryb skutkuje cofnięciem zezwolenia).

 4. Połów ryb w dopływach Raby i Krzczonówki oraz w obrębie ochronnym przepławki jazu w Myślenicach (od 50m powyżej wlotu do 50m poniżej wylotu z przepławki) jest zabroniony.

 5. Przy zakupie zezwolenia dziennego pobierana jest kaucja, zwracana w miejscu zakupu po oddaniu wypełnionego rejestru połowów w terminie do 7 dni od daty zakończenia połowu.

 6. Połów ryb dozwolony jest wyłącznie w porze dziennej, tj. nie wcześniej niż godzinę przed wschodem i nie później niż godzinę po zachodzie słońca (według danych polskiego kalendarza).

 7. Połów ryb dozwolony jest na jedną wędkę wyposażoną w kołowrotek i linkę muchową, uzbrojoną w co najwyżej dwie sztuczne muszki wykonane na pojedynczych haczykach bez zadziorów lub z zadziorem dociśniętym do łuku haczyka. Na podstawie specjalnych dodatkowych zezwoleń wolno ich okazicielom łowić klenie na owoce na odcinku od początku muru oporowego w Stróży do końca obwodu.

 8. Zabronione jest obciążanie przyponu muchowego i nęcenie ryb.

 9. Obowiązują wymiary i okresy ochronne zgodne z przepisami Ustawy Rybackiej. Okres ochronny ulega skróceniu o dzień ustawowo wolny od pracy, jeśli przypada on na pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego. Dodatkowo, obowiązuje całkowity zakaz zabierania lipieni oraz pstrągów potokowych rasy myślenickiej, charakteryzującej się występowaniem nielicznych czerwonych kropek na płetwie grzbietowej.

 10. Limit dzienny połowu ryb łososiowatych łącznie wynosi 3 sztuki. Połów ryb spokojnego żeru i drapieżników nie jest limitowany. Limit dzienny zabranych pstrągów potokowych wynosi 1 sztuka, bez względu na rodzaj zezwolenia. Wszystkie rejestry połowów i dniówek należy oddać przed końcem czerwca 2022.

 11. Dla zezwoleń półrocznych dodatkowo wprowadza się następujące ograniczenia ilościowe:

  • pstrąg potokowy - 1 szt. dziennie, 3 szt. w miesiącu, 10 szt. w półroczu

  • pstrąg tęczowy - 3 szt. dziennie, 10 szt. w miesiącu, 30 szt. w półroczu

 12. Po zabraniu kompletu ryb łososiowatych wędkarz zobowiązany jest zaprzestać połowu lub wykupić kolejne zezwolenie dzienne.

 13. We wszystkich sytuacjach nie ujętych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Ustawy Rybackiej i Ustawy o Ochronie Przyrody.

 14. Wędkarzom naruszającym przepisy niniejszego regulaminu ZEZWOLENIE ZOSTANIE COFNIĘTE.

Życzymy udanych połowów